10. A Gift Goodies For The Oldies

9. Munting Hiling Para Sa Pasko

8. Pamaskong Handog Para Sa Kabataan

7. Balik Tanaw Kina Lolo’t Lola

6. Sisidlan Ng Kinabukasan

5. Biyayang Handog Ng Cyberc@re

3. Biyayang Handog Mula Sa Puso

4. Alay Mula Sa Puso Christmas Party

2. Back/Bags To School